รวมเข้าชม 14,402 , เข้าชมวันนี้ 1 

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 -16.00 น.ส่วนหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การใช้งานฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ e-thesis (MCULIB Digital Collections) สำหรับบรรณารักษ์/ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านโปรแกรม ZOOM ในการนี้ พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม

กิจกรรม
– แนะนำการใช้งาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้งานฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ e-thesis วิทยากร โดย นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ส่วนหอสมุดกลาง เพื่อให้บรรณารักษ์/ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด มจร สามารถนำไปเผยแพร่ แนะนำ ให้่บริการแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดได้ และเพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลร่วมกัน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร, บรรณารักษ์/ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด อาจารย์ บุคลากร/เจ้าหน้าที่ มจร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงบุคคลทั่วไป รวมทั้งสิ้น 80 รูป/คน

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *