ค้นหาทรัพยากรห้องสมุด มจร สะดวกมากๆในการค้นหาทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด มจร

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เรื่อง “ระบบงานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) และการออกรายงาน (Report)” ผ่านระบบออนไลน์

รวมเข้าชม 2,351 , เข้าชมวันนี้ 2  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น.             ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยี

กิจกรรมพูดคุย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การติดตามทวงถามหนังสือเกินกำหนด/ค้างส่ง”

รวมเข้าชม 2,306 , เข้าชมวันนี้ 3  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30-11.15 น.            ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีส

กิจกรรมประจำเดือนมกราคมอบรม เรื่อง “ระบบงานสมาชิกห้องสมุดและงานยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Modul)”

รวมเข้าชม 3,633 , เข้าชมวันนี้ 2  ส่วนหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมประจำเดือนมกราคม เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. อ

กิจกรรมประจำเดือนมกราคม อบรมการลงรายการบรรณานุกรมสำหรับหนังสือภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Cataloging Modul) สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

รวมเข้าชม 4,517 , เข้าชมวันนี้ 2              เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น.            ส่วนหอสมุดกลาง จัดอบ

กิจกรรมครุฏฐานิยบูชา วันครู

รวมเข้าชม 4,985 , เข้าชมวันนี้ 2             วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมก

กิจกรรมเติมเต็มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมด้วย Applications”

รวมเข้าชม 7,153 , เข้าชมวันนี้ 2  ส่วนหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมเติมเต็มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การบริหารจัดการโครงการ/กิจกร

LIBRARY RESOURCES

วิทยานิพนธ์ภาษาไทย

OPAC Recommended Books

ส่วนหอสมุดกลาง
สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

การติดต่อ
เบอร์โทรติดต่อส่วนหอสมุดกลาง
๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๑, ๘๐๗๙
อีเมล์ sirinapa.kong@mcu.ac.th
LineID @lib-mcu

Socail Media