ค้นหาทรัพยากรห้องสมุด มจร สะดวกมากๆในการค้นหาทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด มจร

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมเติมเต็มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การใช้งาน Microsoft-teams สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร

รวมเข้าชม 119 , เข้าชมวันนี้ 2            ส่วนหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมเติมเต็มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การใช้งาน Micr

อบรม/แนะนำการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้กับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ใหม่ วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565

รวมเข้าชม 1,073 , เข้าชมวันนี้ 2  อบรม/แนะนำการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้กับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ใหม่ วันที่ 17-18 พ

วิธีการเขียนแผนโครงการ/กิจกรรมประจำปี

รวมเข้าชม 1,719 , เข้าชมวันนี้ 2  วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ส่วนหอสมุดกลางจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการเขียนแผนโครงการ/ก

พิธีส่งมอบงาน ต่อ ผอ.สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวมเข้าชม 6,409 , เข้าชมวันนี้ 2  พิธีส่งมอบงาน ต่อ ผอ.สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๙

พระศรีธรรมภาณี (วัลลพ โกวิโล), ดร. ผู้รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการทำงานแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุด

รวมเข้าชม 6,902 , เข้าชมวันนี้ 2  วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระศรีธรรมภาณี (วัลลพ โกวิโล), ดร. ผู้รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักหอ

คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ และจัดห้องจดหมายเหตุ มจร

รวมเข้าชม 7,797 , เข้าชมวันนี้ 2  บุคลากรส่วนหอสมุดกลางช่วยกันคัดเลือกและจัดหนังสือ เพื่อเตรียมจัดทำห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหาจุ

LIBRARY RESOURCES

วิทยานิพนธ์ภาษาไทย

OPAC Recommended Books

ส่วนหอสมุดกลาง
สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

การติดต่อ
เบอร์โทรติดต่อส่วนหอสมุดกลาง
๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๑, ๘๐๗๙
อีเมล์ sirinapa.kong@mcu.ac.th
LineID @lib-mcu

Socail Media