ค้นหาทรัพยากรห้องสมุด มจร สะดวกมากๆในการค้นหาทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด มจร

ข่าวสารและกิจกรรม

ส่วนหอสมุดกลาง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การใช้บริการห้องสมุดออนไลน์”

รวมเข้าชม 750 , เข้าชมวันนี้ 46  ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อบรม “การ

ส่วนหอสมุดกลาง จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงตัวบ่งชี้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รวมเข้าชม 6,521 , เข้าชมวันนี้ 46  ประชุมบุคลากรส่วนหอสมุดกลาง วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ส่วนหอส

อบรมการใช้งาน Padlet บุคลากรส่วนหอสมุดกลาง

รวมเข้าชม 9,016 , เข้าชมวันนี้ 46  วันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การใช้งานฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ e-thesis (MCULIB Digital Collections)

รวมเข้าชม 11,310 , เข้าชมวันนี้ 46  วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 -16.00 น.ส่วนหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือ

รวมเข้าชม 11,710 , เข้าชมวันนี้ 46  วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการทำบุญทอดผ

ด้วยพันธะหน้าที่เกียรติยศ ถึงกำหนดครบวาระอันยิ่งใหญ่ สักการะ “พระสิริชัยโสภณ”

รวมเข้าชม 11,743 , เข้าชมวันนี้ 46  ด้วยพันธะหน้าที่เกียรติยศ ถึงกำหนดครบวาระอันยิ่งใหญ่ สักการะ “พระสิริชัยโสภณ” สำนักหอสมุดและเท

LIBRARY RESOURCES

วิทยานิพนธ์ภาษาไทย

OPAC Recommended Books

ส่วนหอสมุดกลาง
สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

การติดต่อ
เบอร์โทรติดต่อส่วนหอสมุดกลาง
๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๑, ๘๐๗๙
อีเมล์ sirinapa.kong@mcu.ac.th
LineID @lib-mcu