ค้นหาทรัพยากรห้องสมุด มจร สะดวกมากๆในการค้นหาทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด มจร

ข่าวสารและกิจกรรม

การรับบริจาคเครื่องกราดตรวจ (scanner)

รวมเข้าชม 3,800 , เข้าชมวันนี้ 41  วันอังคารที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (จรูญฐานธมฺโม), ดร. เจ้าอ

กิจกรรมแนะนำฟังชันก์ในการใช้งาน หลังการ Update Version ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

รวมเข้าชม 4,998 , เข้าชมวันนี้ 41  วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566       ส่วนหอสมุดกลางได้จัด กิจกรรมแนะนำการ Update Version ระบบห้องสม

จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เรื่อง “ระบบงานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) และการออกรายงาน (Report)” ผ่านระบบออนไลน์

รวมเข้าชม 7,604 , เข้าชมวันนี้ 40  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น.             ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลย

กิจกรรมพูดคุย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การติดตามทวงถามหนังสือเกินกำหนด/ค้างส่ง”

รวมเข้าชม 7,538 , เข้าชมวันนี้ 40  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30-11.15 น.            ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยี

กิจกรรมประจำเดือนมกราคมอบรม เรื่อง “ระบบงานสมาชิกห้องสมุดและงานยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Modul)”

รวมเข้าชม 8,853 , เข้าชมวันนี้ 40  ส่วนหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมประจำเดือนมกราคม เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.

กิจกรรมประจำเดือนมกราคม อบรมการลงรายการบรรณานุกรมสำหรับหนังสือภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Cataloging Modul) สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

รวมเข้าชม 9,747 , เข้าชมวันนี้ 41              เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น.            ส่วนหอสมุดกลาง จัดอ

LIBRARY RESOURCES

วิทยานิพนธ์ภาษาไทย

OPAC Recommended Books

ส่วนหอสมุดกลาง
สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

การติดต่อ
เบอร์โทรติดต่อส่วนหอสมุดกลาง
๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๑, ๘๐๗๙
อีเมล์ sirinapa.kong@mcu.ac.th
LineID @lib-mcu

Socail Media