รวมเข้าชม 11,909 , เข้าชมวันนี้ 1 

วันอังคารที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (จรูญฐานธมฺโม), ดร. เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีจิตศรัทธาบริจาคเครื่องกราดตรวจ (scanner) มูลค่า ๑๕๐,๐๐๐ (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) แก่ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในการนี้ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิราธิบดี (พีร์ สุชาโต) นายกสภามหาวิทยาลัย มจร ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีการรับมอบ โดยการติดต่อประสานงานของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมภาณี (วัลลพ โกวิโล), ดร. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร  พร้อมกันนี้ พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง นายสุรวงศ์ ศรคำรณ รองผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง และนางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่ บรรณารักษ์ชำนาญการ ได้เป็นผู้แทนบุคลากร ส่วนหอสมุดกลาง น้อมถวายมุทิตาสักการะแด่พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (จรูญ ฐานธมฺโม), ดร. เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง เนื่องในโอกาสทำบุญวันอายุวัฒนมงคลด้วย

ในนามของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุโมทนาทานมัย บุญกิริยาวัตถุของเจ้าภาพผู้เป็นทานบดี  ขอให้เจ้าภาพ จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คืออายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนาน เทอญ.

แหล่งที่มาข่าว : พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง

 

Recommended Posts