ส่วนหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมประจำเดือนมกราคม เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
อบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร เรื่อง “ระบบงานสมาชิกห้องสมุดและงานยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Modul)” ผ่านโปรแกรม ZOOM
วิทยากร โดย บุคลากรผู้ปฏิบัติงานบริการ ส่วนหอสมุดกลาง
1. พระมหาทองจันทร์ กตคุโณ นักจัดการงานทั่วไป
2. พระจวน สิริวฑฺฒโน นักจัดการงานทั่วไป
3. นางสาวยศวดี อารมณ์ดี บรรณารักษ์
4. นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 50 รูป/คน
ประเด็น/เนื้อหา
1. การสมัครสมาชิก/แก้ไขข้อมูลสมาชิกห้องสมุด
2. การยืมหนังสือ (Check out)
3. การยืมต่อโดยเจ้าหน้าที่ (Renew) และการยืมต่อผ่านออนไลน์ด้วยตนเอง (สำหรับนิสิต/สมาชิกห้องสมุด)
4. การคืนหนังสือ (Check in)
   

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *