รวมเข้าชม 1,070 , เข้าชมวันนี้ 90 

อบรม/แนะนำการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้กับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ใหม่
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565

ส่วนหอสมุดกลาง ได้มีการอบรม/แนะนำการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ให้กับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ซึ่งเป็นบุคลากรใหม่ ประกอบด้วย 1. คุณเกษร วิทยาเกษตร์ บรรณารักษ์ จากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี และ 2. คุณสุภชัย เสือสูงเนิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร ซึ่งทั้ง 2 ส่วนงานได้ส่งบุคลากรดังกล่าว เข้าเรียนรู้ระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ อันเป็นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรห้องสมุดให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานและให้บริการแก่คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมี พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง กล่าวต้อนรับก่อนเริ่มกิจกรรม

ระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติฯ ประกอบด้วย ระบบงานวิเคราะห์/ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging) , ระบบงานยืมคืน (Circulation), ระบบงานสมาชิก (Patrons), ระบบงานสืบค้น (OPAC) และการออกรายงาน (Report) โดยมีบุคลากรหอสมุดกลางเป็นผู้อบรม/ถ่ายทอดความรู้ในระบบงานต่างๆ ณ ส่วนหอสมุดกลาง อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *