ส่วนหอสมุดกลาง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การใช้บริการห้องสมุดออนไลน์”

รวมเข้าชม 11,869 , เข้าชมวันนี้ 59 

ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อบรม “การใช้บริการห้องสมุดออนไลน์”
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕
ผ่านระบบ Zoom Meeting ID : 9134228987
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/1yMDn2j1swtJiiTH8