: : ดาวน์โหลด : : เอกสารงานประชุม ปี 2552
 
หน้าหลัก » เอกสารงานประชุม ปี 2552
Hits: 1421
Name
Date added
Downloads
Total|Last Week
Availability
      1       
เอกสารการประกอบการอบรม "การทบทวนกระบวนการดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Digital Collection)"
เอกสารการประกอบการอบรม "การทบทวนกระบวนการดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Digital Collection)" วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2552 ณ หอสมุดป๋วยอึ๊งภากรณ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
OS:
File Size:0 KB
25/06/2552
548 Download Now
เอกสารค่าใช้จ่ายในการใช้โปรแกรม Walai AutoLIB

เอกสารรายการค่าใช้จ่ายในการใช้โปรแกรม Walai AutoLIB


OS:
File Size:89 KB
21/05/2552
1702 Download Now
สรุปการประชุมความร่วมมือกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB

สรุปการประชุมความร่วมมือกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB

18-19 พฤษภาคม 2552


OS:
File Size:0 KB
21/05/2552
760 Download Now
ประชุมความร่วมมือกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB

สรุปผลการเข้าร่วมประชุมความร่วมมือกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB

วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2552


OS:
File Size:291.38 KB
21/05/2552
2796 Download Now
คุณสมบัติของโปรแกรม Walai AutoLIB

คุณสมบัติของโปรแกรม Walai AutoLIB เอกสารประกอบการประชุมความร่วมมือกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB

วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2552


OS:
File Size:744.82 KB
21/05/2552
537 Download Now
แนวคิดในการพัฒนาและการออกแบบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB

แนวคิดในการพัฒนาและการออกแบบ เอกสารประกอบการประชุมความร่วมมือกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB

วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2552


OS:
File Size:965.55 KB
21/05/2552
530 Download Now
ประวัติ พัฒนาการและอนาคติของโปรแกรม Walai AutoLIB

ประวัติ พัฒนาการและอนาคติของโปรแกรม Walai AutoLIB เอกสารประกอบการประชุมความร่วมมือกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB

วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2552


OS:
File Size:429.95 KB
21/05/2552
515 Download Now
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า